TÜTÜN TOZUNUN TƏYİNATI

Tütün tozu bağçılıqda bitkilərin qidalanması üçün təbii gübrə və zərərvericilərə və həşəratlara qarşı mübarizədə pestisidləri uğurla əvəz edən təbii insektisid kimi istifadə olunan unikal üzvi maddədir. Kimyəvi preparatlardan fərqli olaraq, tütün tozunun əsas üstünlüklərindən biri odur ki, torpaqda ağır çürümə məhsulları toplamağa meyilli deyil.

Əsas kənd təsərrüfatı məhsullarına və torpağa tütün tozu gübrə kimi əlavə olunduqda məhsuldarlığı 40% artıra, meyvələrin keyfiyyətini yaxşılaşdıra, torpağın bioloji aktivliyini artıra bilər.

Zərərli həşəratların kənd təsərrüfatı bitkilərinə və torpağa zərər verməməsi və faydalı bakteriyaların aktivləşməsinə qarşı təbii insektisid kimi tütünün istifadəsi daha uyğun bilinir. Tütün tozu zərəvericilərə qarşı insektisid kimi bir neçə formada istifadə oluna bilər: toz şəklində, həlim və ya dəmləmə hazırlamaq üçün və fumiqasiya üçün.

Tütün tozunun aktiv maddəsi nikotindir ki, o, təbii insektisid kimi əmiciləri, aphidləri (güvə), yarpaq qurdlarını, birələri, qarışqaları, moruq böcəklərini, balqabaq güvəsini, ağ milçəkləri, hörümçək gənələrini və s.  məhv edir. Sadalanan zərərvericilərə əlavə olaraq, yarpaq qurdları, tripslər, ilbizlər, tırtıllar – yarpaq qurdları, güvələr, kələm,kök və soğan milçəkləri tütün tozundan ölür.

Tütün tozu gübrə kimi və zərərvericilərə qarşı mübarizədə tez və nəzərə çarpan nəticə verir, sərfəli və ucuzdur, praktikada istifadəsi çox asandır, torpağa və insanlara zərərsizdir.

Diqqət! Tütün tozu ilə işləyərkən unutmayın ki, bu tədbirlər tənəffüs sistemi və açıq dəri üçün fərdi qoruyucu vasitələrdə aparılmalıdır.

TÜTÜN TOZUNUN TƏRKİBİ

Maddə faydalı elementlərin mənbəyi kimi istifadə olunur. Maddənin tərkibinə daxildir:

 • 2%-dən 5%-ə qədər azot;
 • 1-3% kalium;
 • 2%-ə qədər fosfor;
 • maqnezium.

Zəngin tərkibinə görə tütün tozu bağçılıqda bitkilərin təbii qidalanması və zərərvericilərə qarşı mübarizə vasitəsi kimi unikal təbii maddədir.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Tütün tozunun gübrə kimi istifadəsi

Bağ və bostanda gübrələnmə məqsədiylə bu məhsul aşağıdakı kimi istifadə olunur:

 • yazda torpağın bellənməsi zamanı torpağa 1 m2 üçün 2-10 q miqdarında əlavə edilir;
 • 500 g ağac və kol üçün əkin çuxurlarının dibinə tətbiq olunur;
 • çəmən əkmədən əvvəl, səthə yaymaq, və sonra gevşetmək və suvarmaq;
 • qışdan əvvəl, kalium və fosfor preparatları ilə qarışdırılır;
 • yazda azot əlavələri ilə birlikdə istifadə olunur;
 • ev çiçəkləri əkərkən tütün onları uzun müddət parazitlərdən qoruya bilər;
 • bağ sahəsində, əsas qidalanma kimi hər 3 ildə bir dəfə istifadə olunur (bundan tez olmayaraq), norma 1 kvadratmetr üçün 40 qr. Peyin və ya toyuq peyini ilə tütün toz qarışığı tətbiq etməkdə olar;
 • tütün tozu gübrə kimi, adətən torpaq bellənməsi zamanı, şitil və tinglərin əkini zamanı torpağa əlavə olunur, vəya ağac və kolların çuxurlarına səpilir. Tətbiq dərəcəsi – 150-350 q/m2;
 • yüngül turşu və qələvi torpaqlarda tütün tozunun tətbiqi çox turşulu torpaqlara nisbətən təxminən 2 dəfə az olmalıdır;
 • torpağı mikroelementlərlə zənginləşdirmək üçün və otaq bitkilərini köçürərkən tütündən istifadə edə bilərsiniz – 0.1m3 torpağa 40-50 qr. tütün tozu əlavə olunur;

Tütün tozunun təbii insektisid kimi zərərvericilərə qarşı istifadəsi:

 • birə tozlanmadan ölür. Prosedur 45 gündən bir, 2-3 dəfə həyata keçirilir;
 • soğan və kələm milçəklərini öldürmək üçün bitkilərin kök boynunu tozlayın, hər 1m2 üçün 10 q, mövsümdə iki dəfə sərf edin;
 • alma bitləri- qönçə əmələ gəlməsi mərhələsində ağaclara çiləmə üsulu ilə və ya çiçəkləndikdən sonra tüstüdən istifadə edilərək məhv edilir;
 • bitlər quru preparatla tozlanmaqdan və ya həlimli çiləmədən ölür. Prosedur 7-10 gün ərzində aparılır;
 • motmotu güvəsi, tünd qırmızı böcəyi və hörümçək gənəsi qönçələrin açılması zamanı çiləmə üsulu ilə məhv olur;
 • çarmıxlı birə – bu həşəratı məhv etmək üçün tozlandırma aparmaq lazımdır. 1 m2 üçün 20 q qarışıq gedəcək;
 • çarmıxlı birə – parazitlə mübarizə aparmaq üçün çiləmə lazımdır. Bu, qönçələnmə mərhələsində edilməlidir. Həmçinin fumigasiya etmək olar, ancaq bu proseduru çiçəkləmə bitdikdən sonra həyata keçirmək lazımdır. Külək olmayanda axşama üstünlük verilir;
 • çörək güvəsi – bu zərərverici yalnız infuziyanın çiləmə üsulu ilə aradan qaldırmaq olar;
 • rəpənək Aphid – bitkilərin müalicəsi üçün həlimlər və ya infuziyalar istifadə edilə bilər. İlk çiləmədən sonra 7 gündən sonra yenidən çiləyin;
 • Aphid Spider gənəsi -bitkiləri müalicə etmək üçün bir həlim istifadə edilə bilər. Bir həftə sonra proseduru təkrarlayın;
 • kələm milçəyi – tütün tozu bitkinin 5 sm radius yaxınlığında yerə səpilməlidir.Bundan əlavə tütün tozunun uçmaması üçün sönmüş əhəng və ya küllə qarışdırıla bilər. 1 m2 üçün 20 q qarışıq gedəcək;
 • şlaklar – bu zərərvericini aradan qaldırmaq üçün tozdan istifadə etmək lazımdır. Manipulyasiya axşam həyata keçirilir, çünki bu zaman həşəratlar aktivdir.Zəmanətli nəticə əldə etmək üçün 2 prosedur yerinə yetirmək lazımdır;
 • qarışqalar – tütün tozu bitkinin 5 sm radius yaxınlığında yerə səpilməlidir.Bundan əlavə tütün tozunun uçmaması üçün sönmüş əhəng və ya küllə qarışdırıla bilər. 1 m2 üçün 20 q qarışıq gedəcək.

Tütün tozunun təbii insektisid kimi zərərvericilərə qarşı aşağıdakı metodlarla istifadə etmək olar:

1. Tozlanma:

Bu üsul üçün təmiz tütün tozunu həm özünü bitkilərin üzərinə tökmək olar, həm də bərabər miqdarda kül və ya sönmüş əhənglə qarışdırıb tökmək olar. Bitkiləri həm bağda, həm də istixanada emal etməyə icazə verilir, istehlak – 1 m2 üçün 20-40 q. Bu üsulu mövsümdə iki dəfədən çox etməmək tövsiyə olunur.

2. İnfuziyalar və həlimlərlə çiləmə:

Bu, həşəratları öldürmək üçün əlverişli və ümumi bir üsuldur. Suvarma yarım ay fasilə ilə 2-3 dəfə aparılır. Vacibdir! Məhsul yığımından 2 həftə əvvəl bitkiləri püskürtmək qadağandır.

2.1. Tütün tozunun həlimi:

Tütün tozu 1:10 nisbətində su ilə qarışdırılır və 30 dəqiqə qaynadılır. Məhlul 24 saat saxlanılır, sonra süzülür və alınan məhlul 1: 3 nisbətində su ilə qarışdırılır. Suvarmadan əvvəl hər 10 litr məhlula 40 q maye sabun, sabun çipləri və ya şampun əlavə etmək olarki maye bitkinin üstündə daha çox qalsın.

2.2. Tütün tozunun infuziyası:

Tütün tozu 1:10 nisbətində su ilə qarışdırılır, iki sutka qabda saxlanılır. Qabda saxlanılarkən bir neçə dəfə qarışdırılır. İki qat tənzifdən süzülür, suvarmadan əvvəl hər 10 litr məhlula 40 q maye sabun, sabun çipləri və ya şampun əlavə etmək olarki maye bitkinin üstündə daha çox qalsın Məhsul yığımına yarım ay qalmış emal dayandırılır.

3. Fumiqasiya:

Yanan tütün tozunun tüstüsü bir çox həşəratları və onların sürfələrini məhv edə bilər. Proseduru həyata keçirmək üçün az miqdarda üzvi zibil yandırılır və üstünə tütün tökülür. Vəya xüsusi avadanlıqda tütün tozu yandırılaraq, tüstü ağaclara verilir. 100 m2 sahəni 2-4 kq tütün tozu ilə fumiqasiya etmək olar. Fumigasiya üsulu ağaclar üçün uyğundur, emal müddəti ən azı yarım saatdır.
Prosedur çiçəklənmədən sonra həyata keçirilir, əks halda arılar bitkiləri tozlandırmayacaqlar.
Bu prosedur həm də aphidləri(güvələri) və ağ milçəkləri öldürmək üçün istixanalarda aparıla bilər. Bu proseduru istixanalarda aparandan ən az 3 gün sonra əkin işlərinə başlamaq olar.