• Anbar idarəçiliyi sisteminin qurulması və logistika
  • Anbar qalığının çıxarılması