• Yüksək keyfiyyətli tikinti – quraşdırma işlərinin aparılması
  • Tikintiyə nəzarət