Planlama

  • Primavera və MS Project proqramlarında layihənin texnoloji ardıcıllığını nəzərə alaraq işin planlaması
  • İşçi qüvvəsinin və texnikanın hesablanması
  • Qrafiklərin tərtib edilərək inşaatın gedişatının izlənməsi
  • Primaveradan istifadə edilərək aylıq ödəniş formalarının tərtib edilməsi
  • Gündəlik, həftəlik, aylıq hesabatlar əsasında iş Planın hazırlanması və Proqres sənədinin hazırlanması
  • Recovery Planın tərtib edilərək gecikmiş işlərin layihəyə ayrılmış müddət daxilində yeni iş planı ilə əvəz edilməsi