• Eskiz layihələrin hazırlanması
  • Memarlıq işçi layihələrinin hazırlanması
  • Konstruksiya işçi layihələrinin hazırlanması
  • İnteryer və eksteryerlərin hazırlanması
  • Landşaftın həlli
  • Layihənin smetasının hazırlanması
  • Layihənin qiymətləndirilməsi
  • Podratçı və layihəçi tərəfindən verilən smeta sənədlərinin və təkliflərin analiz edilməsi, qiymət şişirdilmələrinin aşkar edilməsi və bazar qiymətinə görə uyğun şəkilə salınması