MEP (MECHANICAL, ELECTRICAL AND PLUMBING)

  • Layihə tapşırığının hazırlanması
  • Hesabatların edilməsi
  • Layihələrin və sxemlərin çəkilməsi,hazırlanması və ekspertizadan keçirilməsi
  • Lazımi sənədlərin və icazələrin alınması üçün müraciət məktublarının hazırlanması
  • Layihəyə uyğun smeta sənədlərinin və iş qrafikinin hazırlanması
  • Tenderlərin keçirilməsi və verilən təkliflərin düzgün dəyərləndirilməsi
  • Podratçı təşkilatlarla işlərin düzgün resmi qaydada təşkili və sənədləşmələrin aparılması
  • İşlərinin təhvil-təslimində sənədlərin qanuna uyğun təqdim edilməsi (gizli aktlar, sınaq protokolları, Forma 2, İstismara buraxılış aktları, təvhil təslim aktları)
  • İşlərin yerində təftiş edilməsi, uyğunsuluqların aşkarlanması, tədbir görülməsində təkliflərin hazırlanması
  • Podratçı və layihəçi tərəfindən verilən elektrik layihələrin, smeta sənədlərinin və təkliflərin analiz edilməsi, qiymət şişirdilmələrinin aşkar edilməsi və bazar qiymətinə görə uyğun şəkilə salınması